شمیم خوش آئین ، مدیر عامل

شمیم خوش آئین

لیسانس حسابداری

مدیر عامل

سابقه فعالیت : 17سال

تلفن همراه  : 09124431320


 


 

سوابق کاری

کارفرما سمت
شرکت بلند طبقه سرپرست حسابداری ، مشاور مالیاتی
شرکت دژسان بند مشاور مالیاتی
شرکت فولاد تدبیر اصفهان مشاور مالی و مالیاتی
شرکت مهندسین مشاور راهبر آرمان پارت مشاور مالی و مالیاتی
شرکت گستر نصب آروین مشاور مالیاتی
شرکت ساختمانی کهریزسازان مشاور مالی و مالیاتی
شرکت مهندسین مشاور آرین روش مشاور مالی و مالیاتی
شرکت رادیوگرافی صنعتی ایران مدیر مالی و اداری
شرکت سنگ سیمان سازه مشاور مالی و مالیاتی
شرکت تولیدی سن لورن (زانتوس) سرپرست حسابداری ، مشاور مالی
شرکت سکو آرا سرپرست حسابداری ، مشاور مالیاتی
کانون تبلیغاتی رامک مشاور مالی
شرکت صنایع آلومینیوم هاشمی مشاور مالی
شرکت بازرگانی نشان شرق مسئول حسابداری ، مشاور مالیاتی
شرکت نیالا سرپرست حسابداری
بازرگانی فرید سرپرست حسابداری
مهران اپتیک حسابدار
توان راه صنعت کمک حسابدار